•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    “Thưa thầy… Hôm nay em ở lại qua đêm được không” một cậu hỏi khiến người thầy sững sốt, vốn dĩ cô học trò này đã yêu người thầy của mình từ lâu,và hôm nay cô đã quyết định tấn công thầy giáo của mình, cô đã tạo áp lực cho ông thầy của mình, cô đã làm ông bối rối, rồi tạo cám dỗ khiến ông thầy không thể làm gì được nữa, chỉ nằm đó chờ hưởng thụ mà thôi